Anketa – Da li podržavate izgradnju reciklažnog dvorišta (deponije) u Futogu?

U našoj anketi vezanoj za izgradnju reciklažnog dvorišta-deponije u Futogu, učestvovalo je 218 osoba. Protiv izgradnje se izjasnilo 166 osoba, za izgradnju 51 osoba, nisam siguran 1 osoba. Anketa je trajala 5dana od 16.07-21.07.2023.

Ovo nam govori da više od tri četvrtine osoba koje su učestvovale u anketi nisu za planirane radove u vezi reciklažnog dvorišta u Futogu. Kompletan izveštaj u PDF formatu prikazan na fajlu ispod.

×