Donirajte

Aktivne akcije i inicijative koje možete pomoći vašom donacijom po želji i mogućnosti

Pomozite nam u radu Udruženja vašom donacijom. Ovom donacijom pomažete rad kluba, održavanje prostorija i nabavku svega onoga što nam je potrebno u klubu.

Obratite pažnju prilikom popunjavanja uplatnice na svrhu uplate i poziv na broj.


Humanitarna akcija Futožanima od Futožana u kojoj pomažemo našim sugrađanima kojima je pomoć zaista potrebna. Za više informacija pogledajte objavu na facebooku OVDE.

Obratite pažnju prilikom popunjavanja uplatnice na svrhu uplate i poziv na broj.


Zajednički budžet za uređenje Futoga. O upotrebi i nameni budžeta sa svrhom uplate ” Za naš Futog” odlučuje telegram grupa. Članovi ove grupe su Futožani. Ukoliko želite biti deo ove grupe potrebno je da ste stanovnik Futoga sa prebivalištem u Futogu. Pišite nam na mail [email protected]