Futog Futožanima

Rad ove grupe građana je transparentan i usko povezan sa radom Udruženja i građana Futoga. Svi projekti i ideje od važnosti za zajednicu nakon javne diskusije će kroz zakonsku osnovu realizovati predstavnici saveta.

Građani Futoga koji su saglasni sa inicijativom “FUTOG FUTOŽANIMA” i žele da se kandiduju za članove saveta MZ Futog:

  • podržavaju rad Udruženja i saglasni su sa pravilima ove inicijative
  • podržavaju reviziju MZ Futog i proveru dosadašnjeg rada prethodnih članova saveta
  • prihvataju transparentan rad i redovno sazivanje zbora građana
  • poštovanje svih zakonskih okvira
  • stavljaju društveni interes ispred ličnog
  • su ostvareni ljudi koji su samostalni
  • svojim imenom i prezimenom odgovaraju za odluke koje donose kao članovi saveta
  • poznaju STATUT MESNE ZAJEDNICE FUTOG

Nadzorni odbor Mesne zajednice vrši kontrolu zakonitog i namenskog korišćenja i raspolaganja sredstava Mesne zajednice.

Članovi nadzornog odbora


Članovi saveta iz izborne jedinice 1 za koje možete glasati na biračkom mestu u novoj pošti na adresi Sonje Marinković broj 15-21


Članovi saveta iz izborne jedinice 2 za koje možete glasati na vašem biračkom mestu u vatrogasnom domu na adresi Cara Lazara 13


Članovi saveta iz izborne jedinice 3 za koje možete glasati na vašem biračkom mestu u ulici Cara Lazara 141


Članovi saveta iz izborne jedinice 4 za koje možete glasati na vašem biračkom mestu u OŠ Miroslav Antić u ulici Rade Končara broj 2