Izbori za članove Saveta mesne zajednice u Futogu

Obaveštavamo vas da će se u nedelju, 13. juna 2021. od 7 do 20 časova u našoj mesnoj zajednici održati izbori za članove saveta.

Ovi izbori na lokalu su jedinstveni i izuzetno važni za naš Futog jer se glasa za ime i prezime. Na vašem biračkom mestu u osnovnoj školi „Miroslav Antić“ imate mogućnost da zaokružite maksimalno četiri kandidata koji će predstavljati našu mesnu zajednicu.

Ispred samostalnog Udruženja građana „Futoška inicijativa“ nalaze se dva kandidata koje možete odabrati i tako nam pomoći u ostvarenju ciljeva Udruženja. Naši kandidati su predsednik i potpredsednik Futoške inicijative – Dalibor Ćalić i Mihalj Martinec, i na ovim izborima imate mogućnost da zaokružite obojicu.

U skladu sa ciljevima udruženja, naši kandidati se zalažu za :
* Transparentan rad mesne zajednice Futoga i upoznavanje naših sugrađana u kom stanju se nalazi mesna zajednica putem zbora građana.
* Informisanje stanovništva o odlukama koje donose članovi saveta u ime svih Futožana (putem društvenih mreža, elektronske pošte) kao i komunikaciju sa predstavnicima saveta.
* Uspostavljanje jedinstvenog načina rada koji omogućava svim Futožanima da se angažuju i pomognu oko uređenja našeg mesta.
* Dunavsko priobalje kao neotuđivo javno dobro svih građana i vraćanje obale Dunava svim građanima i građankama kao njihove neotuđive javne svojine.
* Sprečavanje dalje devastacije dunavskog priobalja.
* Da sprečimo dalju protivpravnu uzurpaciju nasipa za vožnju kamiona i da se izborimo za njegovo zakonom predviđeno održavanje od strane vodoprivrednih institucija.
* Da umesto razaranja i uzurpacije prostora budu sprovedeni urbanistički planovi koji na tim lokacijama predviđaju plaže, parkove i područja za sportske aktivnosti, a bez uništavanja prirode.
* Da se umesto komercijalnih plantaža klonske topole izvrši konverzija šume u autohtone, dugorastuće šume, koje bi osim eksploatacione namene (od koje građane Futoga nemaju puno koristi) pružile našim sugrađanima uživanje u boravku u prirodi (socijalna dimenzija).
* Za hitno uklanjanja diviljih deponija koji ruže obalu Futoga kao i naselje, takođe da se izvrši kontrola radi daljeg sprečavanja stvaranja novih deponija. * Za kategorizaciju Novosadske ulice i zabranu saobraćaja za teretna vozila
preko pet tona osim za vozila sa dozvolom, GSP-a i čistoće.

×