O Futogu

Варош на левој обали Дунава, на алувијалној тераси, на 82 m надморске висине, 6–7 km удаљен од Новог Сада, Бачка (Србија). Пошто је био смештен између два потока, утоке, назван је Futtak, Футог. Налази се на средини тока реке Дунав. Граничи се са градом Новим Садом и Ветерником на истоку, Руменком на североистоку, Кисачом и Степановићевом на северу, Гложаном и Бегечом на западу, а на јужној страни са Дунавом. Дугачак је 8 km. Површина територије износи 8.561 ha. Број становника је 18269. Насеље чини Стари и Нови Футог.

Tekst preuzet sa wikipedia.org

×