OPASNOST OD POPLAVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE JER TIČE SE SVIH NAS…Obratite pažnju na podvučene delove dokumenta koji je u prilogu!Da li pamtimo visoke vode 2006. koje su provalile u ribnjak i uništile ga? Verovatno neki od vas pamte i poplave 1965. Sigurno niko ne pamti, ali znamo priče o Begečkoj jami, i poplavi koja je uništila stari Begeč… Iz tog razloga izgrađen je nasip koji može da odoli hiljadugodišnim vodama (poplavi koja se javi jednom u hiljadu godina).

Međutim postoje pravila da bi nasip radio svoj zadatak.

1. Nema promene toka Dunava, niti radova u inundaciji koji ugrožavaju slobodan tok reke. Inundacija je stručni naziv za prostor koji ima zadatak da primi poplavnu vodu – od krune nasipa na jednoj obali do krune nasipa na drugoj. Zato se u njoj ne gradi (da se ne smanji zapremina), i da se građevinama ne promeni smer struje vode (pa da svojim delovanjem potkopaju nasip).

2. Nema radova koji utiču na nasip, niti prelaska teških vozila preko njega, osim na mestima koja su za to napravljenja. Saobraćaj teških vozila (kamioni za peskom i šljunkom), oštećuju nasip.Možda se nikada neće ništa desiti, i nasip će izdržati, ili će se nešto desiti, i nasip će biti slab… Ko je spreman da rizikuje???Šta kažu Vode Vojvodine u vezi izgradnje šljunkare na parceli 6700? Da li smatraju da ne postoji opasnost? Pričitajte dopis koji su nam poslali iz Vojvodina Voda o radovima na toj parceli. Da li vi smatrate da ne postoji opasnost? Ne samo zbog radova na 6700 (Futog), nego celog toka Dunava do Novog Sada?

Pogledajte objavu na facebooku.