Šta Futožanima treba uz obalu Dunava?

Šta Futožanima treba uz obalu Dunava? Plaža? Park za rekreaciju? Privatna šljnkara na kojoj piše – “Čuvaj se, pas ujeda” i “Zabranjen prolaz”?Svedoci smo nasipanja Dunava i uništenja priobalja Dunava. Mnogi ste nam pisali uznemireni zbog tih radova na obali u blizini Voka, gde je velik deo šume uništen, a mnoštvo šuta bačeno u Dunav.

Zato smo odličili da vidimo šta se tu dešava. Pišemo i pisali smo razne dopise pokušavajući da razumemo kako je to moguće. Šta smo saznali? Deo po deo ćemo da objavljujemo.

Pratite, delite sa drugima, i izborimo se za naš Futog.

1. U Generalnom planu razvoja Futoga, celo priobalje je predviđeno za sportsko rekreativne aktivnosti, plaže, marine, pristaništa. Nema ni napomene o šljunkarama i slično.

2. Katastarska površina 6700 na kojoj se vrše radovi je u vlasništvu AP Vojvodina, i takođe se vodi kao javno dobro tj pripada svima nama.

3. JP “Urbanizam” nam je na naše pitanje o promenama ubranističkog plana odgovorilo: “Parcela broj 6700 KO Futog je Planom generalne regulacije naseljenog mesta Futog (”Službeni list Grada Novog Sada”, br. 45/15 i 21/17) namenjena za park šumu i plažu kao površinu javne namene, a osnov za realizaciju prostora je plan detaljne regulacije…. Prostor kojim je obuhvaćena i predmetna parcela nije bio, niti je predmet izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog.”Kako je onda moguće da na mestu parka i plaže mi imamo privatnu deponiju smeća?

Pogledajte objavu na facebooku.