Zašto „Futoška inicijativa“ piše o nasipanju Dunava?

Postavlja se pitanje zašto „Futoška inicijativa“ piše o nasipanju Dunava? Kažu – „To nije Futog“, „Postoje bitniji problemi“…Iako je celo priobalje napadnuto od investitora, parcela kojom se bavimo nosi broj 6700 u Katastru. Pripada Futogu, i počinje od katastarske granice prema Veterniku, a završava se kod same plaže Vok. Pri tome, susedne parcele u Veterniku, na samoj obali Dunava, su kupljenje od strane M.D. (vlasnik Karin Komerca). Nama je cilj da sagledamo celokupnu oblast, ali počinjemo od najugroženijeg dela.Šta to znači da je ova parcela najugroženija?

1. Ukoliko se nastavi ovim tempom širenja šljunkara, uskoro će šljunkara doći do samog Voka. Širenjem šljunkara u Veterniku, uništena je Veternička plaža – prvo nanosom mulja zbog brodova i promene linije obale, a posle i nasipanjem.

2. Parcela može biti privatizovana, i samim tim izgubljena za ostale Futožane. U Katastru se parcela 6700 vodi kao građevinsko zemljište, iako u Urbanističkom planu tu treba da bude park i plaža za sve nas.

3. Spominje se da je kroz pomenute radove uklonjena deponija na tom mestu. Način uklanjanja je bio što je na isto mesto izručeno tone građevinskog šuta preko zemljišta, što svako okom može videti. Ružno je, prljavo i vređa oko. Deponija građevinskog šuta se može videti sa svih vidikovaca Fruške gore, pa i na Google mapama.

4. Šut je nasipan direktno u Dunav, i linija obale je pomerena za 30-tak metara. Nasipanje je izvršeno bez ikakave dozvole. Promena linije obale dovodi do nasipanja mulja (što može promeniti situaciju na Voku), ali i dovodi do ugoržavanja bezbednosti od poplava.Pogledajte fotografije sa Google earth od 2006. do 2020. Situacija možda već izgleda drugačije… I da li i dalje smatrate da o ovome ne treba da se govori?

Pogledajte objavu na facebooku.