Pražnjenje kaveza 16.06.2020

16.06.2020 smo ispraznili kaveze, bili su prepuni. Reciklažni centri i prerada PET ambalaže nije aktivna. Greentech firma sa kojom smo potpisali ugovor ne otkupljuje ambalažu. Po informacijama koje smo dobili zatvaraju proizvodnju. Još jedan potencijal koji se ne koristi u našoj državi, reciklaža. Ukoliko bude proradio otkup početkom jula, cena otkupa će biti mala. Nadamo se da će količina koju smo prikupili biti počišćena pa da imamo jedan presek naše zajedničke akcije.

×