Obala Dunava i međusobna saradnja.

Dragi moji Futožani, naša odlučnost da očuvamo obalu Dunava kao najvredniji resurs Futoga biće usmerena na saradnju i međusobnu podršku sa ljubiteljima prirode iz grupe Dunavac (Šodroš).

Dana 08.01.2021. godine održan je radni sastanak predstavnika dve gradjanske inicijative Dunavac – Šodroš i Futoške Inicijative u prostorijama Futoške inicijative u Futogu u sastavu Mihalj Martinec, Vladimir Kava, Dalibor Ćalić, Dušan Beređi, Atila Teglaš i Vesna Jakovljevic. Imajući u vidu alarmantno stanje priobalja Dunava, posebno levu stranu, i potpunu devastaciju šuma I, II i III klase, koje su imale očiglednu funkciju zaštitnog pojasa, potreba za razgovor i udruživanje naše dve inicijative je neophodnost. Uz razmenu međusobnih iskustava, kao i upoznavanja sa detaljima lokalnog delovanja postignut je dogovor o udruživanju, te daljoj zajedničkoj institucionalnoj i drugoj borbi za zaštitu i očuvanje dunavskog priobalja.

Objavu pogledajte na Facebooku grupe Dunavac (Šodroš) i u grupi Udruženja Futoška inicijativa

×