Redovni sastanci Udruženja

Počinjemo sa redovnim sastancima Udruženja svakog petka od 17h do 18h.  Posetite prostorije Udruženja u ulici Rade Končara 41.  Razgovaraćemo o svemu onome što je našem Futogu potrebno i kako da ostvarimo ciljeve Udruženja  (unapredimo rad i život Futožana).

  • Proširujemo akciju „Futožanima od Futožana“ na porodice sa decom kojima je potrebna pomoć. Možete pomoći uplatom na račun Udruženja ili donirati ogrev, hranu, hemiju. Takođe bi značilo da se i direktno angažujete i sami učestvujete. Javite nam Ukoliko mislite da bi nekome trebala pomoć ili ako je vama pomoć potrebna.

Pogledajte Objavu na facebooku.

×